Jsme Dobrý Andělé

Kartářky Star
DOBRÝ ANDĚL je systém občanské pomoci, který pravidelnými měsíčními příspěvky pomáhá rodinám s dětmi, kde dítě nebo rodič onemocněli rakovinou, nebo dítě trpí jiným vážným a dlouhodobým onemocněním, a které se vlivem nemoci dostaly do finanční tísně.
kartarka
Jsme Dobrý andělé a pravidelně pomáháme rodinám s dětmi, které se vlivem 
vážného onemocnění dostaly do finanční tísně. 
I drobné finanční příspěvky mohou těmto rodinám pomoci překonat velmi těžké období. 
 
Z každého uskutečněného hovoru a každé minutě hovoru na kartarkystar.cz dáme 1 Kč na účet Dobrého anděla.

Pokud chcete darovat jakoukoliv částku přímo můžete přímo na tento účet:

Číslo účtu: 8001008/5500 
Variabilní symbol: 21108097

Náš veřejný profil zde:
https://www.dobryandel.cz/profil-dobreho-andela/?da=ll90b