Původ regresní terapie

Zdroj: esoterika.cz
Terapie
Původ Základy regresní terapie položil průkopník bádaní o podvědomí Ron L. Hubbard (*1911). Jeho otec byl US námořním důstojníkem v Tichomoří a sem nejspíš vedou kořeny této metody. Vše podstatné z metody je uvedeno v jeho knize Dianetika, kterou psal 20 let. Protože byl Hubbard poněkud agresivní směrem k penězům, úspěšnou metodu později diskreditovala jím založená Scientologická církev.
kartarka
V sedmdesátých letech se k Hubbardově knize Dianetika (poprvé 1950) dostala PhDr. Marta Foučková, pozdější hlavní popularizátorka regresní terapie v Československu. V osmdesátých letech pracovala na katedře pedagogiky a psychologie ČVUT, spolupracovala s astrology Vladimírem Kvasničkou a Antonínem Baudyšem ( oba rovněž ČVUT), doc. Kahudou na Psychoenergetické laboratoři při VŠCHT a především s jejím učitelem, mystikem Otakarem Solnařem z pražské Letné a Divišova.

Od poloviny devadesátých let se soustředila na vydání dvou knih vlastním nákladem a přednáškovou činnost. Andrej DragomireckýV první polovině osmdesátých let se konstruktér radiolokátorů ing. Andrej Dragomirecký setkává se skupinou karatistů kolem ing. Zdeňka Bohuslava, pozdějšího předsedy Astrologické společnosti ČR. Tato skupina si opatřuje z USA antikvární vydání Hubbardových spisů a teorii úspěšně zkouší převádět do praxe. Po listopadu 1989 Andrej Dragomirecký začíná učit regresní terapii veřejnost i mimo půdu seminářů psychologické katedry FEL ČVUT. V té době ing.

Dragomireckého a ing. Bohuslava oslovili lektoři ze Scientologického střediska Saint Hillu ve Velké Británii. Usilovali zapojit domácí nadšence do svých struktur. Rigidní a zištný přístup organizovaných scientologů však způsobil roztržku, která trvá dodnes. Pod vlivem s ak. soch. Míly Lukášové Andrej do regresí začleňuje téma přivtělených duší, později téma rozhovorů na dálku a další. Dlouho byl jediný, kdo v Česku regrese učil spolehlivě a odpovědně. V kurzech na chatě Rozhled v Krkonoších, Cholíně pod Prahou a v Bystřici pod Hostýnem. Vydal ve svém nakladatelství Stratos důležitou učebnici Cesta do minulosti, cesta k vlastnímu zdraví, jednoduchý a srozumitelný výtah z Hubbarda.

 

Ostatní
Kromě Marty Foučkové a Andreje Dragomireckého se do tajů regresní terapie dostávali mnozí další. V Brně dr. Zlata Halová, v Praze např. pan Fabián, Denisa Kera nebo Boris Jaroš. Dr. Marie Říhová v měsíčníku Regenerace (07/2003) představila vlastní metodu regrese, kdy zážitky nerozpouští abreakcí, ale překládá přes ně nově vytvořený mentální obsah. Mezi nejuznávanější Dragomireckého žáky patří ing. Patrik Bálint ze slovenského Martina, Dalina Valdová v Bystřici pod Hostýnem nebo Věra Horáková v Hovorčovicích u Prahy. V současné době k nám po troškách pronikají zkušenosti ze sousedních zemí, z Polska a Německa. Jejich vyhodnocení a případné zapracování však bude ještě vyžadovat čas.