Když se láme měsíc

Zdroj: astrohled.cz
Vesmír Hvězdy
Všimli jste si, že jste určitou část měsíce podrážděnější než obvykle, a to bez vazby na tělesný stav? A co je nejpodivnější nejenom vy, ale pozorujete podobně výbušnou či naopak lítostivou náladu i u svého okolí? To si možná právě předávají žezlo jednotlivá znamení.
kartarka

Na to, že každý začátek a konec nějakého období či energií se projevuje výrazně, si můžeme posvítit už při sledování přírodních dějů. Ne nadarmo se říká, že před bouřkou bývá nejteplejší voda a největší dusno, stejně jako že největší hrom zazní na závěr či že z nejsvětlejších okrajových mraků prší nejvíce.

A podobné se to zdá být s energiemi, které nám každý měsíc přinášejí jednotlivá znamení západní astrologie. Pokud nemáte pocit, že byste v koncích měsíce byli nějak výrazněji vychýlenější mimo normu, pak to bude tím, že jednotlivá znamení si nepředávají žezlo totožně s koncem kalendářního měsíce, ale o něco dříve.

Zkuste si udělat malý test. Označte si v kalendáři jednotlivá přechodová data (začátek nového a konec předchozího znamení) několik dní předem. V daném období budete moci pozorovat zesílené tendence daného znamení, které na konci své vlády mocně projevují energii, jež často již naráží na energii protilehlého znamení.

Napětí je dáno i tím, že znamení, která si v přechodovém období podávají ruce, by si možná spíše s gustem vjeli do vlasů, protože jsou velmi rozdílných naturelů i živlů. Ze západního pohledu tak můžeme zažít předávání žezla od rozvášněného Lva klidné Panně.

Podle východní astrologie nevládnou měsícům naše tradičně známé znamení, ale o něco méně v našich končinách známá – čínská znamení.

Měli bychom se mít proto na pozoru před zbrklostí, před tendencí přehlížet nebezpečí či před zbytečnými měřeními sil a naopak se pokusit onu ohromnou vlnu energie využít pozitivně. Odhodlat se k něčemu, co už jsme si dlouho přáli, ať už to bude vyznání lásky, smělý podnikatelský plán nebo vyhlídnutí nového bydlení. Anebo vše najednou. I to se hodí k této mocné vlně.