Lidská aura


Duchovno
Lidská aura je jakási lidská duha. Je složena z menších nebo i větších pruhů barevného světla. Barvy jsou vidět podle toho, jak je člověk zdravý fyzicky i duševně, nebo jaký je jeho duchovní vývoj.
kartarka
Například zářivá bílá barva svědčí o dokonalosti, zlatá zase ukazuje na duchovno, sytě hnědá potom na nemoc a utrpení apod.
Je lepší, když člověk není oblečen, barvy aury jsou potom zřetelnější. Nemoci se projevují v auře ještě dlouho před tím, než člověk opravdu onemocní. Tam, kde problém propukne, můžeme sledovat v auře stín.

Auru můžeme spatřit kolem lidí, zvířat, rostlin, ale i věcí. Musíme více rozvinout svoji intuici a vnímavost. Najednou uvidíme věci, které jsme dříve vůbec nevnímali. Budeme vnímat i energii lidí nebo míst. Budeme si vybírat situace a místa, která nám vyhovují a kde se cítíme dobře. Auru můžeme vidět třetím okem, které je umístěno přesně mezi obočím. Je to mimosmyslový orgán. Aury lidí nebo zvířat reagují na světlo. Zvětšují se a zjasňují. Ve tmě vidíme auru daleko hůře.

Můžeme se naučit vidět vlastní auru v zrcadle, ale to od nás vyžaduje obrovskou dávku trpělivosti. Zkuste si rozostřit zrak, abyste viděli mlhu, postupně potom budete rozeznávat jednotlivé barvy, ale to až časem, až získáte cvik. Nesmíte se však přespříliš snažit, to byste neviděli nic. Jen se uvolněte. Potom se dívejte nepatrně za hlavu a ramena. Rozostřete zrak a soustřeďte se. Myšlenky nechte odplynout. Dostaňte se do hladiny alfa, tzn. meditačního stavu.

Podle barev čaker může léčitel odhadnout nemoc a zaměřit se na její léčení

Fyzické tělo vidíme dobře, protože má hustou formu. Další těla nejsou vidět tak dobře, protože jejich energie je řidší. Takže to se musíme naučit. Naučit vidět, cítit a pracovat s ní. Je to ale o tréninku. Musíme trénovat pravidelně a s vysokým nasazením. Když je člověk zdravý tělesně i duševně, jeho barvy září. Nemocný člověk má auru jakoby špinavou. Můžeme vidět toto „zašpinění“ u orgánu, který není zcela v pořádku. Také můžeme rozeznat povahové vlastnosti jednotlivých lidí.

Používáme k této dovednosti oči i třetí oko.

Není to všechno snadné, ale naučit se to dá. Držím vám palce, abyste to nevzdali předčasně.