Byli alchymisté jen blázni a šarlatáni?

Zdroj: astrohled.cz
Magie
Téměř jistě si jako typické alchymisty představíte podvodníčky v laboratoři Rudolfa II. ve filmu Císařův pekař. Ani v akademických kruzích se netěšili valné pověsti a po většinu 20. století neměli vědci pro středověké alchymisty a jejich marné snahy přeměnit olovo ve zlato velké pochopení. Ale po roce 1980 někteří lidé začali prohlašovat, že alchymisté vlastně významně přispěli k rozvoji vědy.
kartarka

Zašifrované formule

Historici vědy se začali věnovat luštění alchymistických textů, což nebylo snadné. Alchymisté, posedlí tajemstvími, záměrně popisoval své pokusy v jinotajích odkazujících na mytologii a historii. Například, text popisující „studeného draka, který nažene husí kůži, když ho potkáte v z jeskyni,“ byla šifra pro ledek (dusičnan draselný) - krystalickou látku, jež se často nachází na stěnách jeskyní a na jazyku zanechává pocit chladu.

Strom mudrců ze zlatého semene

Tato zdlouhavá práce nakonec umožnila některým vědcům, aby se poprvé pokusili zopakovat ambiciózní alchymistické experimenty. Lawrence Principe, chemik a historik vědy na Univerzitě Johnse Hopkinse, se náhodou dostal k obskurním textům a laboratorním poznámkám ze 17. století. Rozhodl se tedy zrekonstruovat recept na vypěstování „stromu mudrců ze zlatého semene“. Pravděpodobně byl tento strom předchůdcem slavnějšího kamene mudrců, který údajně dokázal přeměňovat běžné kovy ve zlato. „Použití zlata, aby vyrostlo ještě více zlata, připadalo alchymistům zcela logické,“ vysvětluje Principe, „je to stejné jako když ze zrní vypěstujete celé pole pšenice.“ Principe smísil speciálně upravenou rtuť se zlatem a tuto kuličku vložil na dno baňky. Tu uzavřel a pohřbil ve vytápěné pískové lázni ve své laboratoři. Jednoho rána přišel Principe do laboratoře a v naprostém úžasu hleděl na baňku, uvnitř níž se tyčil třpytivý strom ze zlata. Směs kovů vyrostla do struktury připomínající korály nebo korunu holého stromu.

Čtyři živly jako vzor periodické tabulky?

William Newman, historik na Indiana University v Bloomingtonu, říká, že Principeho experimenty ukazují, jak alchymisté prováděli naprosto normální pokusy, manipulovali hmotou a analyzovali ji zajímavými způsoby a přinášeli reálné výsledky. „Mnoho z velkých jmen, která stála u zrodu moderní vědy, je respektovala. Robert Boyle, žijící v 17. století, jeden ze zakladatelů moderní chemie, v podstatě drancoval práci německého lékaře a alchymisty Daniela Sennerta,“ vysvětluje Newman. „Když Boylův francouzský protějšek, Antoine-Laurent Lavoisier, vytvořil základ pro moderní seznam prvků (kyslíku, vodíku, uhlíku a dalších) podle starověkých čtyř živlů (země, vzduch, oheň a voda), stavěl na nápadu, který byl ve skutečnosti rozšířený v dřívějších alchymistických zdrojích,“ píše Newman. „Myšlenka, že jsou věci složeny z více různorodých prvků, zase inspirovala Sira Isaaca Newtona při jeho práci o optice. Tuto skutečnost demonstroval, když bílé světlo pomocí hranolu rozložil na více barev.“

Všichni jsme někdy opisovali

Jiní akademici občas reagovali celkem rozhořčeně. Principe byl jednou konfrontován při akademické konferenci mužem z publika, který se doslova třásl vztekem, že si dovolil Boyla takovým způsobem očernit. Ale mladší akademici začínají vnímat alchymii jako horké téma. „Současný výzkum,“ říká Principe „pootevřel zapečetěné dveře a řekl: podívejte se, všechno to nebylo jen o šarlatánství a bludném tmářství“ Znamená tento nový pohled na alchymii, že velká jména v rané historii vědy jen opisovala, nezaslouží si své uznání? „Se svými studenty jsem hovořil o tom, jak skvěle zní, když někdo prohlásí svůj objev za něco naprosto nového,“ říká Principe, „ale tak to obvykle není, vědecké myšlenky se rozvíjejí postupně. Jen tak k někomu nepřijdou, jakoby ve snu, z ničeho. Nové vědecké myšlenky se téměř vždy vyvíjejí ze starších pomalým procesem evoluce a kultivace.“ Z tohoto hlediska můžeme chápat zrod moderní vědy nikoliv jako naprostou revoluci, ale spíše jako proměnu. Vlastně takové metaforické vyvrcholení alchymistické snahy přeměnit olovo ve zlato.