Energie barev

Zdroj: astrohled.cz
Duchovno
Máš prasklou auru, slep si jí. Legendární „hláška“ z filmu Perníková věž navedla mnoho diváků k tomu, aby zapátrali v tom, o čem se vlastně hovoří. Aura nás provází každým dnem a s trochou tréninku ji může odhalit i laické oko. Víte, jakou barvu vyzařujete a troufnete si nahlédnout do pestré palety svého okolí?
kartarka
Přitom odkrytí vlastní aury může pomoci s porozuměním sobě sama. Usnadní pochopení tužeb, vleklých zdravotních problémů i vzpomínek, se kterými se nedokážeme vyrovnat. Jakmile rozkryjeme své barevné tajemství, povolíme pouta, co nás drží zpět a můžeme začít s lepším životem. Máte odvahu?

Barvy aury mohou mít tisíce podob. Mohou být jasné, pastelové, světlé či tmavé. Mohou mít formu více barev nebo dokonce podobu duhy. Obvykle člověka obklopuje aura složená ze dvou až tří barev, které jsou esenciální, dané konkrétní osobě. Další nuance se pak proměňují podle akruální situace, zdravotního i psychického stavu. Čtení aury proto může být vynikající a velmi přesnou diagnózou při problémech, s nimiž si sami nevíme rady.

Jednou z nejsilnějších aur je červená. Symbolizuje krev a je ztělesněním akce. Jako většina barev může mít pozitivní i negativní podobu, která se v případě světlé či tmavé červené projevuje jako různé póly magnetu. Tmavé odstíny červené navíc skrývají vnitřní agresivitu a hněv, který je jakýmsi ochranným mechanismem před světem. Jedná se o inspirativní jedince, jenž naleznete ve vedoucích pozicích.

Modrá barva patří empatickým lidem, kteří pomáhají druhým. Tyto osoby jsou velmi intuitivní a klidné, mají cit pro spravedlnost a silné propojení s vlastním „já“. Obvykle se jedná o samotáře a introverty s častými změny nálad. Může indikovat návrat ke kořenům, nebo naopak cestu k vyššímu poselství. Modrá je barvou věřících lidí i těch, kteří ctí společenské konvence a právo. Z tělesných orgánů odkazuje barva nebe na štítnou žlázu.

Zelená je barvou přírody, ale také srdce. Obvykle se jí chlubí lidé, kteří pracují pro dobro druhých – učitelé, léčitelé nebo lékaři. Prozrazuje harmonickou stránku osobnosti, člověka, na kterého je spolehnutí. Potřebují, aby oni i jejich nejbližší okolí bylo ve zdravé rovnováze. Tmavé odstíny zelené mohou ukazovat na majetnické sklony a obavy z neúspěchu v lásce i přílišný důraz na finanční zajištění.

Žlutá aura je plná optimismu, slunce a psychické vitality. O svém nositeli prozrazuje vysokou inteligenci, životní moudrost i smysl pro přiměřenost. Mnohdy charakterizuje osoby, které se pro něco nadchnou, ale jejichž nadšení stejně rychle opadne. Žlutá je barvou lidí s proříznutou vyřídilkou, vynikajících řečníků a diplomatů. Naopak tmavé odstíny žluté ukazují na přílišnou tendenci analyzovat a nad vším nezdravě přemýšlet.

Energické, expresivní a tvůrčí osoby prozrazuje oranžová aura. Takový člověk nemá problém najít společnou řeč s lidmi napříč společenským spektrem, je vitální, pozitivní a empatický. Žlutá aura je synonymem sexuální vitality a vášně, láska je však na rozdíl od červené klidná a věrná. „Oranžoví“ lidé často bojují s leností a prokrastinací. Pro tělo je oranžová symbolem čerstvé energie a nových začátků.

Fialová barva je propojená s psychikou a nervovým systémem. Symbolizuje vizionáře, pacifisty a snílky, kteří všedním životem proplouvají s hlavou v oblacích. Tito lidé mění svět kolem sebe všeobjímající láskou i pouhou myšlenkou. Fialová je úzce spjata s esoterikou, tyto osoby mají blízko k astrálnímu cestování, vědomému snění a dalším spirituálním technikám.

Zlatá a stříbrná barva symbolizují životní optimismus. Zářící stříbrná charakterizuje oduševnělé jedince s vnitřním bohatstvím i pevným zdravím. Zlatá aura chrání svého nositele shůry. Takové osoby prý obklopují andělská křídla, která umožňují překonat sebe sama.

Černá aura je oproti tomu synonymem negativní energie, která se v těle zadržuje. Může mít podobu nemoci některého orgánu, nebo samotného ducha. Symbolizuje neochotné osoby bez vůle a chuti do života. Šedá barva ukazuje na problém s komunikací vůči druhým lidem. Lidé s takovou aurou nedůvěřují druhým a mohou mít v těle různé energetické bloky.

Hnědá aura prozrazuje o svém nositeli obavu ze změn. Takové osoby se křečovitě drží i v nefunkčním vztahu nebo zaměstnání, nevěří sami sobě a bojí se neúspěchu. Oproti tomu bílá barva je symbolem čistoty a novosti. Říká se, že bílou auru mají andělé a lidé, kteří překročili fyzickou rovinu existence a připravují se na vyšší existenční příčku.