Jací jste podle Čínského horoskopu?

Zdroj: astrohled.cz
Zodiac
Přes pět tisíc let starý astrologický systém a jeden z nejstarších dochovaných na světě vám prozradí mnohé o vaší osobnosti. Na rozdíl od naší západní astrologie zde vládne 1 znamení celý 1 rok. Ovlivňuje ho však každý rok jiný zemský prvek neboli element (Kov, Voda, Dřevo, Oheň a Země) a také se u něj pravidelně střídá kladný a záporný náboj (Jin a Jang). Jací jste podle čínské vědní disciplíny?
kartarka

Krysa
Vaše narození: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Krysa je šarmantní a se smyslem pro humor, miluje společnost. Zrozenci v tomto znamení jsou kreativní, spontánní a otevřeni všemu novému. Jejich nadšení jim pomáhá uvést mnohé věci do chodu, ovšem chybějící vytrvalost nevede vždy k dokončení započatého díla. Energie, ctižádostivost a tvrdohlavost pomáhá Kryse pohánět záměry dopředu. Pokud jde o to, něco si prosadit, uchýlí se Krysy i k manipulaci ostatními, což neprohlubuje přátelské vztahy. Krysa je ctěna jako chápavý a moudrý rádce, ale sama se těžko rozhoduje. Touží po úspěchu, dobrém zabezpečení a po moci.

Ideální partneři: Buvol, Opice, Drak, Had
Nevhodné spojení: Kůň, Kohout, Ovce
Barva: modrá
Symbol: moudrost
Šťastné číslo: 5
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Krysy patří: Hugh Grant, Cameron Diaz

Buvol
Vaše narození: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Buvol je spolehlivý a vždy ochotný pomoci ostatním, je to velký pracant a dříč. Většina zrozenců jsou lidé se silnou vůlí, obdaření trpělivostí ve všech životních situacích. Jen zřídka se nechají odradit od svého úmyslu, nemají rádi chaos a změny. V jednání mohou působit těžkopádně a neotesaně. Pokud se cítí omezení, stávají se vzdorovitými. Buvol je domácí typ a zakládá si na konvencích. Vyznává konzervativní životní postoj, je spolehlivý vůči rodině i přátelům. Dokáže být i majetnický, jestliže je ohrožena jeho potřeba bezpečí a jistoty.

Ideální partneři: Krysa, Had, Kohout
Nevhodné spojení: Tygr, Ovce, Pes
Barva: červená
Symbol: dobromyslnost a klid
Šťastné číslo: 2
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Buvola patří: Heidi Klum, Paul Newman, Princezna Diana

Tygr
Vaše narození: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Mívá sebevědomé vystupování, rád předvádí své vůdčí kvality. Pokud není spokojen, dává nespokojenost najevo hněvem nebo arogancí. Organizační talent propůjčuje Tygrovi schopnost proměnit i největší chaos v pořádek. Zrozenci Tygra disponují darem slova, čehož dokáží využít, pokud jde o sebeprosazení nebo získání vytoužené pozice. Jsou to vitální lidé, jejichž osobnost je značně dominantní. Velmi často vyžadují od druhých podřízenost, což nevede k jejich oblíbenosti. Tygři jsou idealisté, kteří dokážou být stejně tak vášniví jako shovívaví a starostliví.

Ideální partneři: Kohout, Tygr, Krysa, Ovce
Nevhodné spojení: Buvol, Had, Opice
Barva: žlutá
Symbol: spirituální a erotická energie
Šťastné číslo: 3
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Tygra patří: Tom Cruise, Jodie Foster, Marilyn Monroe

Zajíc
Vaše narození: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Má smysl pro spravedlnost a často bojuje proti bezpráví. Jeho touha po rovnoprávnosti ho může přivést do problémů. Zajíci jsou sice dobrými znalci lidí, ovšem v případě, že druzí žádají pomoc, stávají se příliš shovívavými a jsou zneužiti. Zrozenci Zajíce působí nesměle, ale není radno je podceňovat. Vědí přesně, co chtějí, získávají to však oklikou. Jsou rafinovaní, ze situací, kdy si nevědí rady, mají tendenci vyváznout i lstí. Jsou citliví, což se projevuje změnami jejich chování. Někdy se jeví jako náladoví a nedůvěřiví, v dalším okamžiku jsou zase pohostinní a smířliví.

Ideální partneři: Ovce, Vepř, Pes
Nevhodné spojení: Kohout, Tygr, Kůň
Barva: hnědá
Symbol: štěstí
Šťastné číslo: 6
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Králíka patří: Brad Pitt, Albert Einstein, Michael Jordan

Drak
Vaše narození: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Disponuje velkým množstvím energie, ale jen malou vytrvalostí. Miluje vše, co je zvláštní, je rád středem pozornosti a líbí se mu, když na ostatní působí výjimečně. Je kreativní, má intuici, je odvážný a často budí dojem, že ví přesně, co chce. Povahou je dobrodruh, může proto podcenit nebo přehlédnout rizika a přivodit tak problémy nejen sobě, ale i blízkým. Zrozenci Draka jsou aktivní, jsou rádi v pohybu, proto mohou působit neklidně. Díky svému příjemnému vystupování, odvaze a velkorysosti jsou velmi oblíbeni a ostatní jim mnoho odpustí.

Ideální partneři: Opice, Krysa, Had
Nevhodné spojení: Pes
Barva: zlatá
Symbol: moc a štěstí
Šťastné číslo: 7
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Draka patří: Robin Williams, Sandra Bullock

Had
Vaše narození: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Ztělesňuje moudrost a krásu. Zpravidla se jedná o lidi, kteří jsou klidní a plní porozumění. Jsou to výzkumníci a myslitelé, rádi filozofují a sbírají vědomosti. Mají dar být ve správný čas na správném místě. Jsou obdařeni schopností přimět ostatní k hovoru. Jsou sice diskrétní a rozvážní, ale nastanou chvíle, kdy jsou jejich ústa rychlejší než rozum a působí nediskrétně. Had nerad prohrává a tíhne k žárlivosti. Pokud je podrážděn, umí být doopravdy jedovatý. Potom se stává nebezpečným protivníkem, na druhou stranu není bojovný a je připraven ustoupit.

Ideální partneři: Buvol, Kohout, Drak, Zajíc, Had
Nevhodné spojení: Pes, Opice, Vepř
Barva: tyrkysová
Symbol: chytrost
Šťastné číslo: 9
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Hada patří: Veronika Ferres, Heiner Lauterbach, Bob Dylan

Kůň
Vaše narození: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Koně jsou plni radosti ze života, srší aktivitou. Rádi pečují o své tělo, milují pohyb, sportují. Lidé v tomto znamení působí mile a šarmantně. Mají konzervativní názory, kladou velký důraz na tradice, respekt a autoritu. Přestože rádi s ostatním spolupracují, snaží se stále o to, aby si zachovali nezávislost. Díky svému temperamentu jsou často prchliví a netrpěliví. Jejich vtipná pohotovost se může rychle proměnit v hádku nebo netaktní urážky, jež mohou být zraňující. Kůň má rád soužití v harmonii s ostatními, proto dokáže své chyby uznat a druhým se omluvit.

Ideální partneři: Ovce, Tygr, Pes
Nevhodné spojení: Buvol, Krysa
Barva: černá
Symbol: odvaha a život
Šťastné číslo: 2
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Koně patří: Stefan Raab, Sean Connery, Salma Hayek

Ovce
Vaše narození: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Družné Ovce jsou lidé se smyslem pro rodinu. Hledají bezpečí a rády pečují o svá „jehňátka“. Lidé, kteří se narodili ve znamení Ovce, jsou něžní, jemnocitní a většinou přátelští. Pro tyto zrozence jsou velmi důležité věci materiální povahy, jsou to šetřílci. Jsou inteligentní a plni nápadů, neustálá aktivita však pro ně samotné není bezpečná, protože stojí v opozici k jejich vysoké potřebě bezpečí a jistot. Těmto lidem se daří lépe, když se vymaní z konvencí a na nikoho a na nic nemusejí brát ohledy.

Ideální partneři: Tygr, Vepř, Kůň
Nevhodné spojení: Krysa, Pes, Buvol
Barva: bílá
Symbol: přívětivost a dobromyslnost
Šťastné číslo: 4
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Ovce patří: Julia Roberts, Nicole Kidman, Boris Becker

Opice
Vaše narození: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Lidé ve znamení Opice jsou velmi hraví a bystří, reagují pohotově, mají smysl pro humor a s oblibou si pohrávají s vlastními nápady. Duševně čilé Opice umějí rychle řešit problémy a rády tuto svoji schopnost nasazují i pro druhé. Opice jsou obdařeny velkou sebedůvěrou a jsou vždy připraveny poučit se ze svých chyb. Jejich touha po dobrodružství je stále žene kupředu, novými směry. Jsou to klauni, kteří nejsou bráni příliš vážně, dokážou však ostatní dobře naladit. Umějí být však i vážní, potom jsou dobrými posluchači a rádci, vždy připravenými pomoci přátelům v obtížích.

Ideální partneři: Vepř, Kohout, Drak, Krysa
Nevhodné spojení: Tygr, Had
Barva: oranžová
Symbol: chytrost a zvědavost
Šťastné číslo: 3
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Opice patří: Michael Schumacher, Verona Feldbusch, Gerhard Schröder

Kohout
Vaše narození: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Kohouti jsou aktivní, vtipní, plní radosti ze života. Investují hodně času i peněz do svého zdraví a péče o tělo. Rádi se předvádějí a vedou diskuse, ve kterých vynikají jejich znalosti. Jsou to perfekcionisté, kteří mají tendenci stavět své osobní nároky nad ostatní. Zrozenci tohoto znamení mají zásobárnu energie, jsou pilní a energičtí, a když si něco umanou, jdou si za tím, protože se rádi pyšní svými úspěchy. Mohou být zruční, dobře rozeznávají výhody a umějí jich využívat. Kohout si stojí za svým názorem a vždy se snaží dodržet slovo. Většinou se na něj dá výborně spolehnout.

Ideální partneři: Kůň, Had, Buvol
Nevhodné spojení: Kohout, Zajíc, Pes, Krysa
Barva: světle zelená
Symbol: štěstí
Šťastné číslo: 5
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Kohouta patří: Jennifer Aniston Harald Schmidt Catherine Zeta-Jones

Pes
Vaše narození: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Je dobrosrdečný, má mnoho přátel, ale jen s některými z nich se cítí spřízněn. Bývá nedůvěřivý a trvá dlouho, než se s někým opravdu spřátelí, ale pak je to svazek na celý život. Je to loajální a věrný člověk, kterému můžete bez pochyb svěřit tajemství. Psi jsou klidní, uvážliví lidé, mívají mnoho plánů, takže jsou často „uštvaní“. Zřídka je přistihnete při lenošení, protože stále za někoho něco řeší, ale rádi. Jsou totiž těmi nejlepšími přáteli. Lidé, kteří přišli na svět ve znamení Psa, jsou praktičtí, řeší věci rychle a rádi se cítí nepostradatelnými.

Ideální partneři: Kůň, Zajíc, Tygr, Opice, Had
Nevhodné spojení: Drak, Ovcev Barva: mořská modř
Symbol: věrnost a přátelství
Šťastné číslo: 8
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Psa patří: Elvis Presley, Jennifer Lopez, Madonna

Vepř
Vaše narození: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Společenský Vepř je požitkář, má schopnost utvořit příjemnou atmosféru a pohodu. Je to domácký typ, rád hýčká a hostí své přátele. Vepři jsou přátelští a ochotni pomoci každému, koho potkají, proto bývají oblíbení. Vědí, že člověk jen zřídka dostane něco zadarmo. Proto jsou připraveni udělat vše pro to, aby si splnili svá přání a potřeby. Když si něco vezmou do hlavy, umějí být pilní, bez motivace mají sklony k lenosti a vyhledávání požitků. Jakmile se Vepř necítí dobře nebo má pocit, že ho někdo nemá rád, stáhne se do sebe. Vepři totiž umějí být opravdu melancholičtí a utápět se ve svém bolu.

Ideální partneři: Zajíc, Ovce, Tygr
Nevhodné spojení: Had, Opice
Barva: světle červená
Symbol: blahobyt a pravda
Šťastné číslo: 4
Mezi známé osobnosti narozené ve znamení Vepře patří: Arnold Schwarzenegger, Elton John, Hilary Clinton