Tajemství ovčích kruhů

Zdroj: astrohled.cz
Esoterika
Farmář spatřil svoje ovce, velké stádo o více než sto kusech dobytka, jak chodí v kruhu stále dokola. Kolem běhal pes a na ovce vzrušeně štěkal, ty se však ze svého transu nedaly vyrušit. Chodily tak dlouho, až musely vyčerpáním ulehnout a prudce oddechovaly. Ne, to není film. To se stalo.
kartarka
Novodobý fenomén

Poprvé byly „ovčí kruhy zpozorovány a vyfoceny teprve roku 1988. To však neznamená, že se nic takového dříve nestalo, spíše jen to, že lidé v dřívějších dobách nevěnovali pohybu dobytka pozornost. Jako první zpozoroval ovčí kruh farmář Belcher pobíž West Woodu v Anglii roku 1988. Zvířata byla jako opilá a běhala do naprostého vysílení. Další, kdo měl tu čest, byla Pam Penfoldová ve Skotsku v březnu 2001. Stalo se to mezi městy Inverness a Wick. Pam udělala několik fotek a video v rozmezí zhruba hodiny. A máme tu třetího svědka, kterým je Russel Bird. Čas: leden 2008. Místo: Anglie. Vznikly zde dva kruhové útvary ovcí ve vzdálenosti asi kilometru. Rozehnal je až traktor jedoucí po úbočí. G. T. Meaden pak shromáždil a publikoval desítky takových svědectví v časopise Journal of Meteorolgy. Proč to ovce dělají? A co to, propána, znamená?

Podobné úkazy

Nikdo ještě nevyslovil žádnou teorii. Buďme první, právě zde, na těchto stránkách. Shrňme si, co víme:

1. Vše se stalo v Anglii nebo Skotsku, kde se nacházejí slavné Stonehenge.
2. V této oblasti se také často vyskytují kruhy v obilí anebo v trávě. (Ty však existují i jinde na světě.)
3. Známe podobný úkaz u hmyzu, konkrétně mravenčí „spirály smrti.“ Celé mravenčí populace umírají vyčerpáním a žízní v pochodu v kruhu nebo spirále, stává se to po celém světě.

Důvodem je to, že se zmate „vůdce“ pochodu a zanechává bludnou feromonovou stopu.
4. Úkaz byl mnohokrát pozorován v Austrálii u „sjetých“ klokanů. Stalo se to poté, co se napásli rostlin obsahujících jedovaté halucinogenní alkaloidy nebo konopí.
5. Úkaz běhání dokola do vyčerpání a zešílení je pozorován u psů v kotcích, nebo i jiných druhů zvířat, které nikdy nevyjdou ze svého vězení ven. Dále u psů, kteří jsou přivázaní u boudy na řetěze a nikdy nejsou vypuštěni, aby se proběhli. Tento jev se nazývá lékařským termínem „separační úzkost“. Dále se vyskytuje i u zvířat, která mají trauma v důsledku týrání.

Zdánlivě nenacházíme společný jmenovatel těchto jevů. Jak to vše může souviset?

Proč zvířatům „hrábne“?

Snoubenka jistého farmáře se ho pokoušela přesvědčit, že ovce chodí v prstenci proto, aby mu konečně došlo, že jí má navléknout prsten. Jiný farmář měl teorii, že musí být něco v suchých granulích, kterými ovce dokrmuje. Při rozboru se však nic neprokázalo. Dokonce existují teorie, že takto nám dávají znamení mimozemšťané. Stejně jako tvoří kruhy v obilí, ovlivňují prý mozek zvířat. Pomiňme tyto teorie jako neprokázané. Nabízí se příhoda z nedávné minulosti v české domácnosti. Na několika místech domu se sbíhali mravenci a tvořili kruhy a spirály. Díky tomu, že obyvatelé bytu jsou esotericky zvídaví, přišli na to, že v místech kumulace mravenců jsou geopatogenní zóny. Protože se těchto zón chtěli pochopitelně zbavit, umístili pod každou zónu pravotočivou keltskou spirálu. Během pár dní zde zóna již naměřena nebyla. Po dvou měsících se však opět objevila a s ní i mravenci. Nastoupila tedy opět spirála. A pomohla.

Magická spirála

Jaké kouzlo v sobě ukrývá „keltská“ spirála, kterou však používaly i mnohem starší civilizace? Jde o přirozený biogenerátor – tvarový zářič. Transformuje zachycenou energii a vysílá ji v modifikovaném směru jako bioanténa. Tato pravotočivá spirála harmonizuje a léčí. Odvažme se k teorii, že ovce i ostatní zvířata cítí pod zemí tektonický zlom, který způsobil geopatogenní zónu. Jakýsi „vyšší“ příkaz hrající na jejich instinkty je přiměje vytvořit ze svých těl spirálu či kruh a toto nemocné místo léčit. A to i za cenu „utahání“ k smrti. Stonehenge a další podobná místa mohla vznikat na patogenních zónách, aby je harmonizovala. A jak s tím souvisí sjetí klokani a týraní psi? Klokani pod vlivem THC jsou otevřenější k vnímání geopatogenních vlivů. Pro psy zavřené v kotci je toto místo patogenní i bez tektonického zlomu. Zvířata tedy možná léčí Zemi. Země sama je k tomu nějak přiměje. Jedním z důkazů je i to, že ovce chodí v pravotočivém kruhu, což je vidět na fotkách. Co říkáte? Tato teorie jistě není horší než ty ostatní!