V zajetí špatné nálady

Zdroj: psychologieprokazdeho.cz
Psychologie
Naše citové rozpoložení ovlivňuje chování a přístup ke každodenním činnostem. Déletrvající rozpoložení je označováno termínem nálada.
kartarka

Jenže ani stejná nálada by neměla přetrvávat příliš dlouho. V případě, že je navíc velmi negativní, nás dokáže trýznit dny, týdny i měsíce. S takovou délkou trvání jedné nálady beze změny je jasné, že je něco špatně. Došlo k poruše nálady a tento stav je pro pacienta velmi nezdravý.

Jak poznáme poruchu nálady?

Porucha nálady se většinou nazývá jako nálada patická. Metafora se šachovou partií, která se dostala do bodu mrazu a není z ní úniku není náhodná, naopak je velmi trefná. Patická nálada je stav doslova emocionálního zaseknutí se v daném rozpoložení. Typicky je to velmi intenzivní a dlouhotrvající stav, převážně spojený s duševní poruchou. Je nezávislý na okolních podnětech a tento stav ovlivňuje i další psychické procesy. Známá apatie a nezájem o vše kolem nás je označována jako emoční vyhaslost a není pokládána za opravdovou poruchu nálady.

Patická nálada se vyskytuje ve třech formách: expanzivní, depresivní, úzkostná. Všechny tyto typy poruch jsou velmi dobře známé, ovšem většinou pod svými individuálními názvy.

Expanzivní porucha nálady je charakteristický „zvýšením“ nálady, tyto jednotlivé typy se ovšem mění a navzájem se mohou prolínat nebo přecházet z jedné do druhé:

  • Euforie – pocit „tupé“ blaženosti a extrémní spokojenosti
  • Mánie – přehnaně veselá, bez zábran, bez přemýšlení, vysoká aktivita a nekoordinovanost, příval nápadů, myšlenek, rychlé reakce, vysoké sebevědomí a ignorace reality, vše se zdá možné – může být ovšem spojeno také se zlobou, vztekem a rozladěním; pokud se jedná o umírněné rozpoložení je to hypomanická nálada
  • Moria – veselé, nemístné až vulgární, sexuálně zabarvené chování, vtipkování, které uráží okolí
  • Extatická nálada – pocit extrémního štěstí, blaženosti, extáze spojené s náboženským nebo sexuálním zážitkem, obsahem myšlenek atd.
  • Explozivní nálada – vznětlivá, výbušná a reaguje velmi prudce i na malé a bezvýznamné podněty
  • Rezonantní nálada – výrazně podrážděná, zloba a nevlídnost, spojené s agresí, pokud se vyskytuje bez zvýšeného sebevědomí pak je označována jako dysforická nálada – mrzutá

Depresivní nálada veřejnosti velmi známá a tradičně spojená se smutkem a žalem. Provází ji pesimismus a ztráta perspektivy, jakéhokoli smyslu pro aktivitu a nedostatek motivace. Deprese je spojena s pomalými pohyby, nečinností, pomalostí myšlení i reakcí.  Deprese je provázena poklesem sebevědomí a negativního sebehodnocení. Dotyčný postižení depresí má pocit bezradnosti a neschopnosti se rozhodnout.

1) Morózní depresivní nálada je projev zlostného a mrzutého rozpoložení.

2) Anhedonická nálada je ukázkovým depresivním chováním, kdy není nic, co by přineslo dotyčnému radost, naději a schopnost těšit se, najít smysl a motivaci

Úzkostné nálady jsou provázeny patologickou úzkostí z nějaké situace, věci nebo osoby a strachem bez logického opodstatnění. Rozdělujeme je na úzkosti a fóbie. Úzkost nemá konkrétní podnět – obsah, který by spouštěl obavy. Naopak fóbie je strach založený na konkrétní věci, situaci nebo osobě.