Jak přemýšlet o problémech

Zdroj: psychologieprokazdeho.cz
Psychologie
Metodami brainstormingu a generování nápadů jsme se již zabývali dříve. Dnes se podíváme na způsob, jak přistupovat „trochu jinak“ i k hodnocení vzniklých návrhů. Tradiční přístupy využívají například hodnocení kladů a záporů daného řešení. Některé problémy však vyžadují širší pohled. Jak ho získat?
kartarka

Jedním z řešení je metoda tzv. myšlenkových klobouků, s níž v 90. letech přišel maltský psycholog Edward de Bono. Každý přemýšlíme jinak a některé oblasti myšlení jsou nám bližší. Při hodnocení určitého problému je ale všechny nedokážeme využít naplno. De Bono proto navrhl šest přístupů k hodnocení problému a doporučil v jednu chvíli využívat pouze jeden takto zúžený přístup.

Samotná metoda pak spočívá v postupném nasazování (imaginárních) barevných klobouků, z nichž každý symbolizuje určitý přístup k hodnocení problému/návrhu.  Metodu lze využít ve skupině, kdy každý člen využívá jeden přístup, nebo také individuálně, kdy účelně střídáme jednotlivé pohledy na věc. Díky tomu pak hodnotíme problém komplexněji. Rozlišujeme tyto pohledy:

Bílý klobouk – analytik

Bílý klobouk se vyznačuje chladným, odosobněným, „strojovým“ přístupem k problému. Předkládá tvrdá fakta, nezajímají ho názory či pocity.

Červený klobouk- srdcař

Představuje opačný přístup k bílému klobouku. Předkládá své subjektivní dojmy a pocity, využívá situace, Své názory neospravedlňuje, hodnotí čistě na základě emocí. Snaží se nesklouzávat k hledání kladů a záporů (k tomu slouží jiné přístupy).

Zelený klobouk – kreativec

Značí tvůrčí pohled na věc. S tímto kloboukem se snažíte hledat možné alternativy návrhu a překračovat pomyslné hranice. Nebojte se předkládat neortodoxní řešení a provokovat.

Žlutý klobouk – optimista

Tento přístup hodnotí pozitivně a konstruktivně, předkládá konkrétní řešení a návrhy na zlepšení. Měl by přicházet na řadu před černým kloboukem.

Černý klobouk – škarohlíd

Člověk s tímto kloboukem se mění ve věčně nespokojeného kritika. Poukazuje na nedostatky a slabiny návrhu, upozorňuje na možné problémy a rizika. Zároveň však nevyvolává konflikty, vady zdůrazňuje pokud možno bez emocí.

Modrý klobouk – dirigent

S touto barvou se stáváte facilitátorem celého procesu. Řídíte ostatní kolegy, hlídáte čas, předkládáte jednotlivé návrhy a shrnujete řešení. Snažíte se vidět problém jako celek, s odstupem. Zároveň řešíte případné spory a snažíte se, aby se do diskuse zapojili všichni.